Üldtingimused

1. Käesolevad tingimused kehtivad Mugav Maja OÜ klientide (edaspidi Klient) ja Mugav Maja OÜ vahel tellimusmööbli ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 

 

2. Üldtingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.