MUGAV MAJA OÜ

t e l l i m u s m ö ö b e l

8 dets
 
rusest Otsi
Üldtingimused / Garantii
printGarantii

Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Toote garantiitunnistuseks on väljastatud arve.

 

Defekti ilmnemisel võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse korral toote vahetamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis vahetamise variant ei kehti, kuna see toob müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamine on võimalik juhul, kui vahetamine mõistliku aja jooksul on osutunud võimatuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).

 

Puuduse ilmnemisel tuleb:

- saata vastavasisuline avaldus e-postile infoi@mugavmaja.eu, kus oleks võimalikult täpselt kirjeldatud avastatud puudust;

- lisada piltmaterjal;

- märkida avalduses ära oma kontaktandmed.

 

Mugav Maja OÜ ei vastuta:

- Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

- puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

- toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

- Kliendi poolt projekteeritud konstruktsiooni puuduste eest.

 

Garantii ei laiene alljärgnevale:

- kergeltpurunevad ja vigastatavad esemed (klaas, klaaskeraamilised pinnad, elektrivalgustid, elektripirnid, plastmassdetailid);

- erinevus puidutekstuuris ja naturaalsete materjalide kasutusega valmistatud (naturaalspooniga kaetud või massiivpuidust) mööbliesemete värvitoonis.

 

Garantii kehtivus katkeb enne üldtingimustes sätestatud tähtaja saabumist, kui:

- toode kasutatakse selleks mitteettenähtud viisil või eesmärkidel;

- toodet on garantiiaja jooksul remontinud selleks mitte volitatud isik;

- Klient on toodet iseseisvalt modifitseerinud.

 

Mugav Maja OÜ
Järveküla tee 32/3, Kohtla-Järve
Telefon: 55 44 292
E-mail: info@mugavmaja.eu
Bugwin